Deklaracja warszawska przeciw nowemu totalitaryzmowi

26-11-2021

Zgromadzeni w listopadzie 2021 roku w stolicy Polski, w Warszawie, kierujemy dziś do świata wielkie i naglące przesłanie. Jest dla nas oczywiste, że ludzkość stanęła obecnie wobec największych wyzwań w całej swej historii. Potężne koncerny, operujące zwłaszcza w branży cyfrowej, bankowej i farmaceutycznej, przystąpiły do wielkiej przebudowy świata, niszcząc bezprecedensowo zdrowie, majętność i zycie miliardów ludzi. W celu rozszerzenia swych wpływów i stanu posiadania globalistyczne grupy interesu, kierując się ideologią sanitaryzmu, z premedytacją rozpoczęły zbrodnicze działania zmierzające do wielkiego chaosu światowego a w rezultacie poważnych niepokojów społecznych, problemów gospodarczych i krwawych wojen. Wiadomo dziś, że remedium na taką sytuację miałby być zadekretowana odgórnie surowa kontrola polityczna i finansowa nad światem pod pozorem troski o zdrowie, równowagę ekonomiczną i bezpieczeństwo. Na niespotykaną nigdy skalę do walki z własnymi narodami przystąpity kontrolowane przez globalistów rządy wielu krajów, które stały się w ten sposób lokalnymi nadzorcami światowych, przestępczych grup nacisku. Władze państwowe w wielkim stopniu zmonopolizowały sferę medialną oraz podporządkowały sobie aparat przymusu i kontroli, brutalnie łamiąc podstawowe prawa i wolności ludzkie, operując kłamstwem, terrorem i strachem. Szkodliwe efekty tych działań widać już dziś choćby w postaci nadmiernych zgonów, niszczenia działalności gospodarczej, utrudnień w dostępie służby zdrowia. Niepokój musi budzić też nagminne naruszanie prywatności pacjentów i łamanie tajemnicy lekarskiej. Jednocześnie na horyzoncie rysują się jeszcze poważniejsze niebezpieczeństwa. Nie znamy długoterminowych skutków eksperymentów medycznych narzucanych przez koncerny farmaceutyczne. Nie wiemy jak wielkie szkody może wyrządzic sztuczne ograniczanie działalności gospodarczej i kontaktów międzyludzkich.

Ze stolicy Polski doświadczonej przez dwa totalitaryzmy XX wielu, w sytuacji nadciągającego gwałtownie niespotykanego wcześniej zniewolenia, wzywamy wszystkich ludzi dobrej woli, aby zjednoczyli się ponad wszelkimi podziałami.

Nad ludzkim życiem nie może zapanować żadna ideologia, która zagraża godności osoby, prawdzie i prawu naturalnemu. Apelujemy zatem, aby troska o te wartości była wyznacznikiem oceny wszystkich podejmowanych działań oraz ich skutków.

Godność jest wewnętrznym, wrodzonym i naturalnym znamieniem człowieka, niezależnym od kontekstu społecznego i historycznego. Dlatego osoba nie moze być traktowana jako przedmiot manipulacji i środek do innych celów - jak choćby tych, które zostały zamierzone przez totalitarne ideologie. Godność osoby ludzkiej jest też źródłem podstawowych, nienaruszalnych praw takich jak prawo do samoobrony, prawo do wolności i własności, prawo do prawdy i pracy... Życie ludzkie nie może zatem pod zadnym pozorem stać się przedmiotem ograniczeń, manipulacji i wyzysku. Musimy również z naciskiem podkreślić, że wszechobecny fałsz rozsiewny w mediach a nawet w środowiskach naukowych wymaga powrotu do prawdy rozumianej jako zgodność poznania z rzeczywistością. Niekiedy jest to proces trudny i długi, nikt jednak nie moze czuć się zwolniony z obowiązku poszukiwania obiektywnej prawdy. Dezinformacja i pseudonauka (również w skali globalnej) to fakty, które muszą dziś budzić nie tylko wielką obawę, lecz także potępienie. Relatywizm prowadzi bowiem nieuchronnie do zniewolenia i totalitaryzmu. Stoimy tez na stanowisku, że wszystkie przepisy prawne powinny bezwzględnie szanować prawo naturalne, które nadaje wymiar moralny wszelkim ustawom, sluży rzeczywistemu dobru człowieka. Natomiast normy prawa pozytywnego, które są w sprzeczności z wymogami prawa naturalnego, nie mają mocy zobowiązania moralnego. Niesprawiedliwe prawo stanowione powinno być więc zakwestionowane na drodze obywatelskiego nieposłuszeństwa, a nawet uznane za nieobowiązujące. Prawo do nieposłuszeństwa przepisom prawa jest bowiem cechą praw podmiotowych człowieka wobec władzy.

Naszym obowiązkiem jest opór wobec władzy, która nadużywa swych prerogatyw, podobnie jak konieczna jest walka z wszelkimi formami dyktatury. Protestujemy nie tylko przeciw różnorodnym szykanom, ale przede wszystkim przeciw bezimiennej tyranicznej potędze, która rządzi dziś światem finansów, mediów, nadzoru policyjnego i polityki. Godność osoby, prawda i prawo naturalne nie mogą ostatecznie przegrać z nowym totalitaryzmem. Stójmy zdecydowanie po stronie najważniejszych ludzkich wartości. Bądźmy zjednoczeni, odważni i aktywni. Z pewnością wygramy!

Podpisy

Lista sygnatariuszy Deklaracji Warszawskiej - kolejność według złożonych podpisów na deklaracji:

  • Grzegorz Braun - Poseł na Sejm RP, prezes Konfederacji Korony Polskiej.
  • Viviane Fischer - mecenas.
  • Dr Reiner Fuellmich - mecenas.
  • Prof. Dr hab. Ryszard Zajączkowski - wykładowca KUL
  • Roman Fritz - wiceprezes Konfederacji Korony Polskiej.
  • Beata Marchewicz - tłumacz języka niemieckiego.
  • Adam Kania - koordynator projektu Norymberga 2.0.
  • Paweł Wołoszczuk - Konfederacja Korony Polskiej.
  • Sławomir Sala - Konfederacja Korony Polskiej.

Deklaracja Warszawska w formie PDF

Newsletter

Jeśli podzielisz się z nami swoim adresem e-mail, co jakiś czas otrzymasz od nas zwięzłą wiadomość z najnowszymi informacjami o naszym projekcie.

Norymberga 2.0
Jedyną rzeczą potrzebną złu do zwycięstwa jest bierność dobrych ludzi.
-Edmund Burke, filozof, polityk, krytyk rewolucji francuskiej