Konferencja Konfederacji Korony Polskiej na temat przebiegu projektu Norymberga 2.0.

09-12-2021

W konferencji wzięli udział: prezes Konfederacji Korony Polskiej, poseł Grzegorz Braun; przewodniczący zespołu Poselskiej Komisji Śledczej, Włodzimierz Skalik oraz koordynator projektu, Adam Kania.

 

Celem Poselskiej Komisji Śledczej (PKŚ) jest przeanalizowanie tego, co dzieje się w Polsce pod kątem prawnym, zebranie dowodów ogromu różnego rodzaju przestępstw, których jesteśmy świadkami na co dzień, by ustalić sprawców i dokonać rozliczeń tych osób.

Trwają w tej chwili prace nad kluczowym narzędziem dla naszego projektu, to jest nad wewnętrznym systemem informatycznym, który pozwoli w należyty sposób zbierać, porządkować i systematyzować gromadzone dowody, by móc je wykorzystać w trzech obszarach:
- działania procesowe,
- udostępnienie materiałów dziennikarzom i publicystom,
- dotarcie do opinii publicznej z przekazem I z faktami, które pobudzą ich świadomość oraz dadzą nadzieję, że w tej sprawie odpowiedzialni są winni i dosięgnie ich ręka sprawiedliwości.

Można zadać pytanie: Po co taki projekt?
Dzięki naszym działaniom chcemy postawić w stan oskarżenia każdą osobę, która pod płaszczykiem walki z pandemią dopuściła się krzywdy względem drugiej osoby. Skala krzywd jest przeogromna w każdym obszarze, miedzy innymi w służbie zdrowia, szkołach, wojsku czy policji, w obszarze działalności gospodarczej i życia społecznego Polaków.

Dlatego zachęcamy, aby wszelkiego rodzaju sprawy, niezależnie od rozmiaru poniesionej szkody lub krzywdy, zgłaszać do naszego projektu za pomocą specjalnie przygotowanego formularza dostępnego na naszej stronie internetowej: www.norymberga2.pl.

Kolejnym elementem projektu N2.0 to posiedzenia Poselskiej Komisji Śledczej, na której będziemy omawiać konkretne przypadki łamania prawa, najbardziej tragiczne w skutkach, których doświadczają Polacy. Najbliższe posiedzenie odbędzie się 13 grudnia 2021 roku o godzinie 11:00 (będzie transmisja na żywo). W posiedzeniu tym weźmie udział zespół parlamentarny do spraw nadużyć i naruszeń prawa w związku z Covid19. Tematem posiedzenia będzie omówienie i opracowanie dokumentu zawierającego informację, jakie zachowania, decyzje, nadużycia lub niedopełnienia obowiązków oraz wydawanie nielegalnych rozporządzeń łamią aktualnie obowiązujące akty prawne, to jest Konstytucję i liczne artykuły ustaw. Członkowie komisji podejmą próbę przyporządkowania tym sytuacjom konkretnego zarzutu opisanego w Kodeksie Karnym. Stworzenie takiej listy przekroczeń normy prawnej i przypisanie konkretnej odpowiedzialności za to przekroczenie ma uzmysłowić Polakom, że dzisiaj PRAWO JEST ŁAMANE przez rząd i organy mu podległe. To przyznanie racji tym, którzy mają w sobie zdrowy bunt przeciwko obecnej narracji i absurdom, które obserwujemy, a które krzywdzą Polaków.

Wierzymy, że to wleje nadzieję w serca obywateli, że sprawy znajdą swoje zakończenie, a winni nie pozostaną bez winy i kary. Przyjdzie pora sprawiedliwości, gdzie zbrodnia zostanie nazwana zbrodnią, gdzie nazwiemy po imieniu przestępcze zaniechania, niedopełnienia obowiązków lub przekroczenia uprawnień, czy też ukarzemy podżeganie do przestępstwa, a odpowiedzialnym tych przestępstw zostaną postawione zarzuty oraz wymierzone stosowne kary. Przyjdzie czas rozliczeń dla sprawców, a my będziemy mieli gotowy materiał pod kątem procesowym, aby stosowne rozliczenie nastąpiło niezwłocznie.

Projekt Norymberga 2.0 zyskał zainteresowanie za granicą. Nasze działania obserwuje wiele państw. Stąd posiedzenia Poselskiej Komisji Śledczej będziemy prezentować dwujęzycznie, w języku polskim i angielskim.

Gorąco dziękujemy darczyńcom i osobom wspierającym projekt, ponieważ to dzięki Wam możemy działać na tak dużą skalę i planować nasze działania, tworząc przestrzeń do współpracy międzynarodowej. Wesprzyj projekt Norymberga 2.0 - link do zrzutki: https://zrzutka.pl/caj6sn.

Newsletter

Jeśli podzielisz się z nami swoim adresem e-mail, co jakiś czas otrzymasz od nas zwięzłą wiadomość z najnowszymi informacjami o naszym projekcie.

Norymberga 2.0
Jedyną rzeczą potrzebną złu do zwycięstwa jest bierność dobrych ludzi.
-Edmund Burke, filozof, polityk, krytyk rewolucji francuskiej